Privacyverklaring

Bij Voetiek Pijnacker hechten we veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactformulier voor afspraken
Persoonsgegevens nodig voor (het maken van) een afspraak worden bij ons vastgelegd ter (voorbereiding van de) uitvoering van een overeenkomst.

Uw naam gebruiken we om u correct te kunnen aanspreken en uw e-mailadres om een afspraak te kunnen bevestigen of veranderingen te kunnen doorgeven.

Eventuele (bijzondere)persoonsgegevens die u achterlaat in uw bericht zullen we absoluut vertrouwelijk behandelen en gebruiken om de lengte en de inhoud van de behandeling in te schatten.

Zodra de overeenkomst is afgehandeld zullen wij behoudens wettelijke verplichtingen deze persoonsgegevens binnen 6 maanden vernietigen. Indien het niet tot een afspraak komt zullen we deze persoonsgegevens binnen 2 weken vernietigen. 

Contactformulier overige vragen
Door van het contactformulier gebruik te maken geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

Uw naam gebruiken we om u correct te kunnen aanspreken op contactmomenten en uw e-mailadres om een reactie te kunnen geven op uw verzoek tot contact.

Eventuele (bijzondere) persoonsgegevens die u achterlaat in uw bericht zullen we absoluut vertrouwelijk behandelen en uitsluitend gebruiken om het contactverzoek zo goed mogelijk af te handelen.

Zodra het contactverzoek is afgehandeld zullen wij deze persoonsgegevens binnen 1 maand vernietigen.

Algemeen
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en zullen deze gegevens ook niet met andere partijen delen.

Rechten
Onder de AVG heeft u het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens en kunt u een klacht indienden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Voetiek Pijnacker
Gele Kwikstaartlande 10
2641 SJ Pijnacker
06-54782998
wendy@voetiekpijnacker.nl

Chat openen
Hallo! Kan ik je helpen?